hersenen

Functioneel neurologische stoornissen


Ongeveer vijftien procent van alle patiënten die jaarlijks de neuroloog bezoeken heeft symptomen van FNS (Functioneel neurologische stoornissen).
De klachten van FNS kunnen heel divers zijn en vaak zijn er meerdere symptomen tegelijk aanwezig, zoals loopstoornissen, zwakte in de ledematen, verlammingen, tremoren (trillingen en schokkende bewegingen), op epilepsie lijkende aanvallen (psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA'S), wegrakingen, blackouts), verminderd gevoel in arm, been of gezicht aan één zijde van het lichaam (hemisensorisch syndroom), hoofdpijn, vermoeidheid, slaapproblemen, cognitieve problemen, minder goed kunnen horen of met tussenpozen minder goed kunnen zien.

De meeste patiënten hebben in meer of mindere mate pijn. Op de hersenscan is er echter niets te zien, er is geen schade van de hersenen!
Er is dan ook niets structureel kapot in het zenuwstelsel, maar de hersenen kunnen de signalen niet meer op de juiste manier verzenden en ontvangen. Je zou kunnen zeggen dat er niets mis is met de hardware (brein), maar met de software (aansturing).

Functionele symptomen kunnen ontstaan na een ongeval, een hevige emotie, een ziekte (ernstige griep bijvoorbeeld), na narcose of een operatie zonder diepe narcose, in aansluiting op paniekaanvallen, maar soms is er geen duidelijke uitlokkende gebeurtenis aantoonbaar.

Een andere term is conversiestoornis. Conversie betekent letterlijk omzetten.  Het lichaam zet 'psychische klachten' om in lichamelijke klachten, voornamelijk uitvalsverschijnselen. Acute stress speelt vaak een rol.  

In Nederland hebben ongeveer 85.000 patiënten FNS, waarvan er 3000 zeer ernstig aan toe zijn. Wanneer de goede diagnose gesteld wordt en bij de juiste behandeling, kan er echter bij 70% verbetering van de klachten optreden.

Tijdens de oefentherapie behandeling is het belangrijk het brein niet te overprikkelen, waardoor de aansturing niet goed verloopt.
Hiervoor moet  je inzicht krijgen in je belasting en belastbaarheid (piek-dalbelasting voorkomen), op een andere manier leren bewegen (soms meer bewust zodat het brein hertraind wordt), verbeteren van de buikademhaling en algehele ontspanning, verbeteren van de slaap en leren hoe je meer grip krijgt op de klachten.

foto hersenen
lopen met krukken

Waarom je voor Oefentherapie kiest

  • Makkelijk bereikbaar 


  • Geen wachtlijst


  • Altijd individuele begeleiding.


  • Meer dan 30 jaar ervaring.

Het behandelplan wordt afgestemd op de patiënt en is afhankelijk van je hulpvraag en klachten.

Kort durende verlammingen, tremoren of gevoelsstoornissen na een emotionele gebeurtenis komen zeer vaak voor. Dit zijn echter snel reversibele functionele symptomen. Iedereen reageert anders op gevaar (vluchten, vechten of verstijven (freezing)).
Soms kunnen gedachten lichamelijke reflexen in werking stellen, bijvoorbeeld bloed zien en flauwvallen. Dit is een biologische reactie zonder complexe psychische verklaring.

Ik ben aangesloten bij het Netwerk Functionele Stoornissen waarop meer informatie is te vinden over FNS.


Heb je een vraag?