vrouw met schriften

Kwaliteit

Sed vestibulum ex eu magna laoreet sit amet euismod odio euismod. Integer in dui at metus finibus ultrices. Nam vel nunc tincidunt odio bibendum auctor. Sed facilisis ipsum sit amet dui efficitur ultrices. Nulla ac magna lacinia ultrices leo vitae aliquet lorem.

Kwaliteitsregister

Om de kwaliteit van de beroepsgroep oefentherapie Cesar te waarborgen is er een zogenaamd Kwaliteitsregister Paramedici (KP) opgezet. De kwaliteitseisen zijn vastgesteld door de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck) en bestaat o.a. uit het volgen van bij- en nascholing. Ik sta als oefentherapeut Cesar ingeschreven in het KP register onder registratienummer: 19901112794, ex. art. 34 Wet BIG. en als Bekkenoefentherapeut onder registratiemnummer: 199011112794B

Privacy

De praktijk werkt volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). In de WGBO worden bepaalde aspecten van zorg binnen de individuele relatie tussen cliënt en zorgverlener geregeld. De wet is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliënt. Er worden nadere eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliënt en oefentherapeut op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website: Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyreglement

Ook is de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet is er ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Hoe ik hier als oefentherapeut Cesar mee omgaan is te lezen onderaan de pagina bij Cookie & Privacy disclaimer.

Qualizorg

Na afsluiting van de oefentherapie behandeling stuurt Qualizorg je per mail een cliënt-tevredenheidsonderzoek. Hierdoor krijg ik inzage in mijn praktijkvoering en mijn manier van werken en kan dit indien nodig aanpassen. Ik vind het belangrijk dat de patiënt zich veilig en begrepen voelt en op de juiste manier bejegend wordt in de praktijk. Daarnaast wil ik graag werken volgens de nieuwste inzichten.

LDO

De Landelijke Database Oefentherapie (LDO) is een database waarin het Nivel in opdracht van de VvOCM informatie over oefentherapeutische zorg verzamelt. De database dient meerdere doelen. De landelijke cijfers (benchmark) helpen ons om het vak oefentherapie beter te kunnen profileren en onderbouwen. Met elkaar kunnen we laten zien waar de oefentherapeut goed in is. Ook kunnen de landelijke cijfers gebruikt worden voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden. Door deel te nemen aan de LDO kan ik mijn praktijkinformatie op overzichtelijke wijze inzien en mijn eigen cijfers vergelijken met de gemiddelde landelijke scores. Inzicht in deze cijfers helpt mij te onderbouwen waar ik als therapeut goed in ben en kan ik gebruiken om de praktijk beter te profileren. Wil je niet dat ik je behandelgegevens (geanonimiseerd) doorgeef, meld dit dan even.
Heb je een vraag?