Privacyregelement

Als je bij mij onder behandeling bent, heb je een aantal rechten. Zo heb je het recht een klacht in te dienen als je het niet mee eens bent met de behandeling of als je vindt dat je onheus bejegend wordt. Probeer de klacht echter eerst met mij te bespreken, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Lukt dit niet dan is het goed om te weten dat de praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de VvOCM.  Je kunt een klacht indienen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.

Wij, als oefentherapeuten hebben echter ook een aantal plichten. Het is o.a. onze plicht om zorgvuldig om te gaan met de gegevens die je ons verstrekt.

Download hier ons privacy reglement