Kwaliteit van zorg

De titel 'Oefentherapeut' is wettelijk beschermd en wordt behaald na een bachelor-opleiding oefentherapie op EQF-niveau 6. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. De oefentherapeut biedt kwalitatief hoogwaardige zorg volgens een kwaliteitssysteem dat is ontwikkeld door de beroepsvereniging.


VvOCM:

De Verenging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is de beroepsvereniging van oefentherapeuten. VvOCM bepaalt de kwaliteitscriteria waar haar leden aan moeten voldoen. Deze staan bescchreven in het beroepsprofiel en de beroepscode oefentherapeut, richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.


Bewezen effectief:

Voor een groot aantal aandoeningen is de effectiviteit van oefentherapie wetenschappelijk onderbouwd. Oefentherapie heeft bewezen potentie om de kwaliteit van leven te verbeteren. Door de inzet van oefentherapie kunnen andere vormen van zorg mogelijk voorkomen of vervangen worden.


Kwaliteitsregister Paramedici (KP):

Dit kwaliteitsregister bewaakt de deskundigheidsbevorderende activiteiten van alle aangesloten paramedici, inclusief de oefentherapeut. Alle leden van de VvOCM staan opgenomen in dit register.

Klachten en geschillencommissie:

Oerfentherapeuten bieden in het kader van de Wkkgz een klachten- en geschillenregeling voor patiënten. Alle leden van de VvOCM zijn aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici.


Beroepscode Oefentherapeut:

In de beroepscode staan beroepsnormen, beroepswaarden en gedragsregels van oefentherapeuten betreffende de uitoefenig van het beroep en de relatie met de patiënt, zoals de geheimhoudingsplicht, inzage van het zorgplan en zorgdossier. De beroepscode voldoet aan wet-regelgeving op het gebied van de (gezondheids)zorg en de privacywetgeving AVG.


Evaluatie van zorg:

Het meten van zorg vormt een essentieel onderdeel van het handelen van de oefentherapeut om de voortgang van zorg te evalueren. Om het effect te meten wordt gebruik gemaakt van zowel subjectieve als objectieve methoden.


3logos