Praktische informatie

Tijdens de intake brengt de oefentherapeut de persoonlijke situatie, de dagelijkse activiteiten en de bewegingsmogelijkheden van de patiënt uitgebreid in kaart. 
Het behandeltraject sluit zoveel mogelijk aan op de hulpvraag, waar mogelijk en gewenst in overleg met de verwijzer of andere betrokken zorgverleners.


Oefentherapie bij de oefentherapeut is:

  • Beproefd en bewezen effectief.
  • Persoonsgericht binnen de biopsychosociale context.
  • Bevordert het zelfmanagement van de patiënt.
  • Verbetert gezondheidsvaardigheden en leefstijl duurzaam.
  • Optimaliseert de levenskwaliteit.

Vergoeding zorgverzekeraar:

Oefentherapie bij de oefentherapeut wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De basiszorgverzekering vergoedt oefentherapie voor een aantal chronische aandoeningen en voor patiënten onder de 18 jaar.

oefeningen thuis

In de praktijk of online te volgen:

De oefentherapeut behandelt vooral in de praktijk maar kan ook zorg aan huis bieden. Daarnaast biedt de oefentherapeut zorg op afstand, via blended care en e-health. De inzet van beweegzorgtechnologie kan therapietrouw en zelfmanagement van de patiënt bevorderen.